متاسفانه با وجود گسترش نفوذ تکنولوژی تو زندگی هامون خیلی از ما از قوانین مختلفی که برای ما وضع شده بی اطلاعیم...

قانون اول: مرجوع کردن کالا حق مسلم شماس!!!